Wisdom Lives in Words

王夫之的名言

三代以下,君臣交尽其美,唯东汉为盛焉。
王夫之
关于服务隐私
此页面包含指向Amazon和eBay的引荐链接。 如果您使用它们进行购买,我们可能会赚取佣金。
桓,灵之世,士大夫而欲有为,不能也。君必不可匡者也;朝廷之法纪,必不可正者也;郡县之贪虐,必不可问者也。士大夫而欲有为,唯拥兵以戮力于边徼;其次则驱芟盗贼于中原;名以振,功以不可掩,人情以归往,闇主权阉抑资之以安居而肆志。故虽或忌之,或谮之,而终不能陷之于重辟。于是天下知唯此为功名之径而祸之所及者鲜也,士大夫乐习之,凡民亦竞尚之,于是而盗日起,兵日兴,究且瓜分鼎峙,以成乎袁、曹、孙、刘之世。故国恒以弱丧,而汉以强亡。
王夫之
才以用而日生,思以引而不竭。
王夫之